Välkommen!

Med något års mellanrum anordnas en nordisk konferens i ämnet barn- och ungdomslitteratur av de nordiska barnboksinstituten. 2016 års konferens, ”Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus”, ägde rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti-1 september 2016. Temat var bildens betydelse och roll i den nordiska barn- och ungdomslitteraturen.

Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus arrangerades av Svenska barnboksinstitutet i Sverige i samarbete med Norsk barnebokinstitutt i Norge och Center for Børnelitteratur i Danmark. Konferensspråket var huvudsakligen skandinaviska.

Konferensen fick ekonomiskt stöd från Nordiska kulturfonden, Riksbankens jubileumsfond och Letterstedtska föreningen.

nordiskkulturfond_norden_black_rgb