30 augusti

8.45-9.15 Registrering

9.15-9.25 Välkomna! Åsa Warnqvist (Aulan)

9.25-10.10 Keynote 1: Boel Westin, Professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sverige: Tiden och bilden. Visualitetens förvandlingar i barn- och ungdomslitteraturens historia (Aulan)
Moderator: Åsa Warnqvist

10.10-10.30 Paus

10.30-11.45 Parallella sessioner, panel 1 och 2

Panel 1: Lek och teknik i bilderboken (Föreläsningssalen)
Moderator: Agnes-Margrethe Bjorvand
Ulf Boëthius, Professor Emeritus, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Sverige: En låtsaslek i ord och bild. Barbro Lindgrens Nu är vi gorillor låssas vi
Hanne Kiil, Litteraturpedagog, Norsk barnebokinstitutt, Norge: Når barnelitteraturens reisemotiv blir en road movie-lek

Panel 2: Språkliga och visuella representationer (Aulan)
Moderator: Martin Hellström
Kjersti Lersbryggen Mørk, Doktorand, Norsk barnebokinstitutt och Universitetet i Oslo, Norge: ”Madonna og barnet” i Sinna Mann. Visuelle representasjoner av barndom mellom omsorg og overgrep
Silje Hernæs Linhart, Førsteamanuensis, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus: Språklige bilder, levende bilder, stillbilder: Eksempelet Krabat
Marianne Røskeland, Førstelektor, Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, norskseksjonen, Norge: Det verbale språkets visualitet og bildeboka Sånt som er

11.45-13 Lunch på egen hand

13-13.45 Keynote 2: Elina Druker, Docent i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sverige: Bilderbokens många skepnader – var befinner sig bilderboksforskningen? (Aulan)
Moderator: Åsa Warnqvist

13.45-15.20 Parallella sessioner, panel 3 och 4

Panel 3: Forskningsprojektet What Difference Does the Picturebook Make? (Aulan)
Moderator: Anne Skaret
Åse Marie Ommundsen, Professor i nordisk litteratur, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge: Estetikk i taktile bildebøker
Åse Kristine Tveit, Førsteamanuensis, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge & Torbjørg Selnes Nielsen, bibliotekar, Lommedalen skole, Norge: Hvordan fortolker og uttrykker sjuendeklassinger seg om to samtidsbildebøker?
Gunnar Haaland, Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge: Hvordan Jesus skiller seg ut: Ikonografi i barnebibler
Björn Sundmark, Professor i Engelska, Malmö högskola, Sverige: Natur och nation i nordisk barnlitteratur

Panel 4: Work-in-progress (Föreläsningssalen)
Moderator: Corina Löwe
Agneta Rehal Johansson, Lektor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Sverige: Vad händer med berättelsen i dagens svenska bilderbok? Presentation av ett nystartat forskningsprojekt
Helene Ehriander & Maria Nilson, Lektorer, Institutionen för film- och litteratur, Sverige: En tablettask eller en Pixibok? Om Pixiböcker som en del av det svenska barnlitterära landskapet
Charlotte Vybiral, Doktorand, Philologisch-Kulturwissenschaftliche
Fakultät, Universitetet i Wien, Österrike: Samspelet mellan text och bild i svenska barnböcker mellan 1945-2015. Analys av bilderbokens nya berättarformer
Anette Øster, Fil.dr, Redaktør og marketingskonsulent Høst & Søn/Rosinante & Co: Er billedbogens egentlige målgruppe de unge?

15.20-15.45 Paus

15.45-17 Parallella sessioner, panel 5 och 6

Panel 5: Bild och politik på 1960- och 1970-talen (Föreläsningssalen)
Moderator: Helene Ehriander
Olle Widhe, Docent i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Sverige: Det vetande barnet. Föreställningen om barn och deras rätt i den politiska bilderboken
Corina Löwe, Biträdande lektor i tyska, Linnéuniversitetet, Sverige: En bild säger mer än tusen ord? Bilder av kriminella i text och illustrationer i barn- och ungdomsdeckare utgivna i DDR

Panel 6: Perspectives on Anglo-American, Norwegian and Finnish Books (Aulan)
Moderator: Björn Sundmark
JoAnn Conrad, Assistant Adjunct Professor, Dept. of Anthropology, California State University East Bay; U.S.: “Reading” images – a damaging metaphor
Erica Hateley, Professor of English, Norwegian University of Science and Technology, Norway: Image / Example / Exception: Learning to Read Norwegian Picture Books in English
Ida Moen Johnson, PhD student, UC Berkeley: Seeing Illustrations Across the Jansson Œuvre