Om konferensen

Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus arrangeras av Svenska barnboksinstitutet i Sverige i samarbete med Norsk barnebokinstitutt i Norge och Center for Børnelitteratur i Danmark.

De nordiska barnboksinstituten vill med denna konferens samla den nordiska kompetensen inom detta område och skapa förutsättningar för olika forskningsmiljöer och olika konstutövare att mötas. Konferensen öppnar för dialog mellan områdena litteratur, konst, serier, medier och intermedialitet. Centrala frågeställningar är var forskningsfältet befinner sig i dag, vilka områden som framöver behöver belysas och vilka nya forskningsprojekt som skulle behöva initieras för att så ska kunna ske.

Studier kring barnlitteraturens visuella aspekter har inom den internationella forskningen fått en allt större betydelse och nordiska forskare har här länge varit i framkant. Eftersom några av världens främsta experter inom konferensens fokusområde finns i Norden har arrangörerna valt att enbart engagera huvudtalare från de nordiska länderna. Konferensens fyra keynotes är professor Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, docent Anne Magnussen, Syddansk universitet, professor Boel Westin, Stockholms universitet, och docent Elina Druker, Stockholms universitet.

Konferensspråket är huvudsakligen skandinaviska.

Konferensen har fått ekonomiskt stöd från Nordiska kulturfonden, Riksbankens jubileumsfond och Letterstedtska föreningen.

nordiskkulturfond_norden_black_rgb      rj_logga_300