Doktorandworkshop

I samband med konferensen arrangeras en nordisk doktorandworkshop, där nordiska doktorander bjuds in att delta och presentera sina avhandlingsprojekt. Professor Björn Sundmark, Malmö högskola, och docent Mia Österlund, Åbo akademin, kommer att leda denna.

För mer information, kontakta Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet på asa.warnqvist[snabela]sbi.kb.se