Anmälan

Konferensen har redan varit.

Konferensavgift

– exkl. konferensmiddag: 1000 SEK
– inkl. konferensmiddag: 1500 SEK

I konferensavgiften ingår reception med mingel kvällen 29 augusti, fritt tillträde till alla presentationer, förfriskningar i pauser samt konferenspaket. Luncher ingår ej. Den gemensamma konferensmiddagen anordnas onsdagen den 31 augusti.

Anmäl dig till konferensen genom att fylla i formuläret nedan och betala konferensavgiften till nedanstående konto. Ange NF16 + för- och efternamn vid betalning.
OBS! Du är inte anmäld förrän anmälningsavgiften är betald.

Bankgiro: 5956-8485 (Svenska barnboksinstitutet)
IBAN SE32 6000 0000 0004 9319 1518
SWIFT/BIC HANDSESS