Inbjudna talare

Professor Boel Westin, Stockholms universitet
Boel Westin är professor i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur. Hon har skrivit om barn- och ungdomslitteratur ur skilda perspektiv, på senare år bland annat animala självbiografier och äldre tiders utgivning och litteratur för barn och unga. Flera av hennes verk behandlar Tove Janssons författarskap, däribland doktorsavhandlingen Familjen i dalen. Tove Janssons muminvärld (1988) och biografin Tove Jansson. Ord bild liv (2007). Hon har även skrivit åtskilligt om August Strindbergs författarskap ur genremässiga, idéhistoriska och narratologiska perspektiv. Hon är huvudredaktör för projektet ”Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia” och ordförande i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lingrens minne.

Docent Elina Druker, Stockholms universitet
Elina Druker är docent och forskare i litteraturvetenskap och har främst ägnat sig åt barnlitteratur, modernism och avantgarde med särskild tonvikt på relationer mellan olika medier. I avhandlingen Modernismens bilder. Den moderna bilderboken i Norden (2008) undersökte hon bilderbokens modernism under 1940- och 1950-talen. Ämnet utforskades vidare i monografin Eva Billow. Bilderbokskonstnär och författare (2014). Hennes senaste publikation är antologin Children’s Literature and the Avant-Garde (2015, red. tillsammans med prof. Bettina Kümmerling-Meibauer), den första internationella studien över barnlitteraturens relation till avantgarde. Druker är redaktör för bokserien ”Children’s Literature, Culture, and Cognition” vid John Benjamins (Amsterdam), sitter i redaktionsrådet för Stockholm University Press och är medlem i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lingrens minne.

Professor Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen
Jill Walker Rettberg är professor i digital kultur, och forskar om varför vi berättar i digitala medier. Hon har skrivit böcker om bloggande och om självrepresentation i sociala medier, och har samredigerat en antologi med vetenskapliga artiklar om World of Warcraft. Förutom att ha publicerat en rad artiklar om elektronisk litteratur, sociala medier, digital konst och diskursen om människor och teknologi i litteratur och massmedier, är hon också en aktiv debattör i sociala medier och i dagspressen, bland annat som fast kolumnist för tidningen Bergens Tidende. Hon leder projektet ELINOR, elektronisk litteratur i Norden, och var kurator for utställningen ”Kid E-Lit: elektronisk litteratur for barn” på Bergen offentlige bibliotek. Hon har även skrivit forskningsbloggen jilltxt.net i över 15 år.

Docent Anne Magnussen, Syddansk universitet
Anne Magnussen är lektor vid Syddansk universitet, Odense, i Danmark. Hon har redigerat böcker om tecknade serier, plats och historia samt skrivit artiklar om spanska och latinamerikanska serier som estetiska, historiska och politiska tecken. Hon har även skrivit artiklar om det kollektiva minnet i Spanien och i Texas, USA. När det gäller forskning om tecknade serier har hon tillsammans med Hans-Christian Christiansen redigerat Comics and Culture. Analytical and Theoretical Approaches to Comics (2000), och tillsammans med Erin La Cour och Rikke Platz Cortsen Comics and Power. Representing and Questioning Culture, Subjects and Communities (2015). Magnussen är en av grundarna till Nordic comics research network, NNCORE, grundat 2011–2013 av Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark.