Kontakt

Har du övergripande frågor om konferensen, kontakta Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet på asa.warnqvist[snabela]sbi.kb.se

Har du praktiska frågor om konferensen, kontakta Simon Springare, Svenska barnboksinstitutet på simon.springare[snabela]sbi.kb.se