Program

Hela programmet (pdf)

29 augusti

9.15-17.00 Doktorandworkshop (endast för doktorander)

18.00-20.00 Kvällsmottagning med snittar och mingel (öppen för alla, ingen föranmälan)

18.00-18.30 Registering för konferensdeltagare

18.30 Öppning av utställningen ”Svenska barnboksinstitutets skatter” i Svenska barnboksinstitutets bibliotek. Öppningsanförande: Boel Westin, Professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sverige

30 augusti

8.45-9.15 Registrering

9.15-9.25 Välkomna! Åsa Warnqvist (Aulan)

9.25-10.10 Keynote 1: Boel Westin, Professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sverige: Tiden och bilden. Visualitetens förvandlingar i barn- och ungdomslitteraturens historia (Aulan)
Moderator: Åsa Warnqvist

10.10-10.30 Paus

10.30-11.45 Parallella sessioner, panel 1 och 2

Panel 1: Lek och teknik i bilderboken (Föreläsningssalen)
Moderator: Agnes-Margrethe Bjorvand
Ulf Boëthius, Professor Emeritus, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Sverige: En låtsaslek i ord och bild. Barbro Lindgrens Nu är vi gorillor låssas vi
Hanne Kiil, Litteraturpedagog, Norsk barnebokinstitutt, Norge: Når barnelitteraturens reisemotiv blir en road movie-lek

Panel 2: Språkliga och visuella representationer (Aulan)
Moderator: Martin Hellström
Kjersti Lersbryggen Mørk, Doktorand, Norsk barnebokinstitutt och Universitetet i Oslo, Norge: ”Madonna og barnet” i Sinna Mann. Visuelle representasjoner av barndom mellom omsorg og overgrep
Silje Hernæs Linhart, Førsteamanuensis, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus: Språklige bilder, levende bilder, stillbilder: Eksempelet Krabat
Marianne Røskeland, Førstelektor, Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, norskseksjonen, Norge: Det verbale språkets visualitet og bildeboka Sånt som er

11.45-13 Lunch på egen hand

13-13.45 Keynote 2: Elina Druker, Docent i litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sverige: Bilderbokens många skepnader – var befinner sig bilderboksforskningen? (Aulan)
Moderator: Åsa Warnqvist

13.45-15.20 Parallella sessioner, panel 3 och 4

Panel 3: Forskningsprojektet What Difference Does the Picturebook Make? (Aulan)
Moderator: Anne Skaret
Åse Marie Ommundsen, Professor i nordisk litteratur, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge: Estetikk i taktile bildebøker
Åse Kristine Tveit, Førsteamanuensis, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge & Torbjørg Selnes Nielsen, bibliotekar, Lommedalen skole, Norge: Hvordan fortolker og uttrykker sjuendeklassinger seg om to samtidsbildebøker?
Gunnar Haaland, Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge: Hvordan Jesus skiller seg ut: Ikonografi i barnebibler
Björn Sundmark, Professor i Engelska, Malmö högskola, Sverige: Natur och nation i nordisk barnlitteratur

Panel 4: Work-in-progress (Föreläsningssalen)
Moderator: Corina Löwe
Agneta Rehal Johansson, Lektor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Sverige: Vad händer med berättelsen i dagens svenska bilderbok? Presentation av ett nystartat forskningsprojekt
Helene Ehriander & Maria Nilson, Lektorer, Institutionen för film- och litteratur, Sverige: En tablettask eller en Pixibok? Om Pixiböcker som en del av det svenska barnlitterära landskapet
Charlotte Vybiral, Doktorand, Philologisch-Kulturwissenschaftliche
Fakultät, Universitetet i Wien, Österrike: Samspelet mellan text och bild i svenska barnböcker mellan 1945-2015. Analys av bilderbokens nya berättarformer
Anette Øster, Fil.dr, Redaktør og marketingskonsulent Høst & Søn/Rosinante & Co: Er billedbogens egentlige målgruppe de unge?

15.20-15.45 Paus

15.45-17 Parallella sessioner, panel 5 och 6

Panel 5: Bild och politik på 1960- och 1970-talen (Föreläsningssalen)
Moderator: Helene Ehriander
Olle Widhe, Docent i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Sverige: Det vetande barnet. Föreställningen om barn och deras rätt i den politiska bilderboken
Corina Löwe, Biträdande lektor i tyska, Linnéuniversitetet, Sverige: En bild säger mer än tusen ord? Bilder av kriminella i text och illustrationer i barn- och ungdomsdeckare utgivna i DDR

Panel 6: Perspectives on Anglo-American, Norwegian and Finnish Books (Aulan)
Moderator: Björn Sundmark
JoAnn Conrad, Assistant Adjunct Professor, Dept. of Anthropology, California State University East Bay; U.S.: “Reading” images – a damaging metaphor
Erica Hateley, Professor of English, Norwegian University of Science and Technology, Norway: Image / Example / Exception: Learning to Read Norwegian Picture Books in English
Ida Moen Johnson, PhD student, UC Berkeley: Seeing Illustrations Across the Jansson Œuvre

31 augusti

9.15-9.25 Välkomna! Åsa Warnqvist (Aulan)

9.25-10.10 Keynote 3: Jill Walker Rettberg, Professor i digital kultur, Universitetet i Bergen, Norge: Fortelle med bilder. Den visuelle vendingen i sosialer medier (Aulan)
Moderator: Kristin Ørjasæter

10.10-10.30 Paus

10.30-11.45 Parallella sessioner, panel 7 och 8

Panel 7: Digitala och multimediala perspektiv (Aulan)
Moderator: Nina Christensen
Ayoe Quist Henkel, Doktorand, IKK/Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet och lektor ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC, Danmark: Digital ungdomslitteratur som visuelle tekster
Sarah Mygind, Doktorand, Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet, Danmark: Harry Potter, drengen med de mange ansigter
Inger-Kristin Larsen Vie, Doktorand, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Hedmark, Norge: Visuelle biografier for barn og unge

Panel 8: Konstnärsperspektiv (Föreläsningssalen)
Moderator: Aslaug Nyrnes
Hilde Kramer, Professor i illustrasjon, Kunst- og designhøgskolen i Bergen: Bok, reis deg! På leting etter kvaliteter i den tredimensjonale bildeboka
Martina Gaux, Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket og samlingsansvarlig for originale bokillustrasjoner, tegneserier og avistegninger: Show – don’t tell! Å lese bilder

11.45-13 Lunch på egen hand

13-13.45 Keynote 4: Anne Magnussen, Lektor vid Syddansk universitet, Danmark: Tegneserieforskningen i dag (Aulan)
Moderator: Nina Christensen

13.45-15 Parallella sessioner, panel 9 och 10

Panel 9: Tecknade serier (Föreläsningssalen)
Moderator: Anna Nordenstam
Kristin Hallberg, Fil. lic., Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Sverige: Mollie Faustmans tecknade barnserie Tuttan och Putte
Lars Wallner, Doktorand, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Pedagogiskt arbete, Campus Norrköping, Linköpings Universitet, Sverige: Med serietidningen som interaktionell resurs i skolan
Åsa Warnqvist, Forskare, Svenska barnboksinstitutet, Sverige: Serier för ungdomar. Ungdomserfarenhet i sekvens
Panel 10: Omslag och illustration (Aulan)
Moderator: Gunnar Haaland
Lykke Guanio-Uluru, Assistant Professor of Literature, Bergen University College, Norge: Fri som en mockingjay: en posthumanistisk lesning av fuglen som symbol i Suzanne Collins’ The Hunger Games trilogi
Martin Hellström, Biträdande lektor, Linnéuniversitetet, Sverige: Harald Gripe och det läsande barnets genreförväntan
Anne Skaret, Førsteamanuensis, Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark, Norge: Bilders funksjoner i den illustrerte barneboka: tilfellet Teskjekjerringa

15-15.25 Paus

15.25-17 Parallella sessioner, panel 11 och 12

Panel 11: Normkritik i bilderboken (Aulan)
Moderator: Anna Karlskov Skyggebjerg
Anna Nordenstam, Docent i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Professor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet, Sverige & Kristina Hermansson, Lektor, Litteraturvetenskap, Forskare och koordinator, Centrum för genusforskning, Göteborgs universitet, Sverige: Bortom stereotyperna? En granskning av normkritiska bilderböcker i Sverige 2007–2014
Mia Österlund, Docent i litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Finland: Fågelbarn/barnfågel som metafor och litterär materialisering. Normkritik och djurblivande i Minna Lindeberg och Linda Bondestams bilderbok Boggan och Kyösti Kekkonen
Anette Almgren White, Fil. dr, Litteraturvetenskap med intermedial inriktning, Linnéuniversitetet: ”No country for artsy women?” Bilderboksrepresentationer av svenska konstnärer och konstnärskap på den svenska marknaden

Panel 12: Bildreception och läsaraktivitet (Föreläsningssalen)
Moderator: Nina Goga
Elin Arnesen Moseid, Universitetslektor, Universitetet i Agder & Agnes-Margrethe Bjorvand, Universitetslektor, Universitetet i Agder, Norge: Løgnaktige ord – sannferdige bilder
Monica G. Mitchell, Doktorand, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger, Norge: Hvordan brukes bildene? – 15-åringer leser bildebøker for 6-åringer
Lisa Källström, Doktorand i retorik, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, Sverige: Inte utan en bild. Pippi Långstrump i västtysk översättning
Tuva Haglund, Doktorand, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sverige: ”I DREW MY FAVE.” Att dela läsupplevelser genom fanart

18.00 Konferensmiddag, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N (OBS! föranmälning)
Samling 17.45 utanför institutets huvudentré för gemensam promenad (5 min).

1 september

9.20-10.40 Parallella sessioner, panel 13 och 14

Panel 13: Teoretiska perspektiv (Aulan)
Moderator: Mia Österlund
Kjell Ivar Skjerdingstad, Professor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge: Fornemmelsen for stedet – et forsøk på å nærme seg bildebokens fenomenologi
Nina Christensen, Lektor, centerleder, Center for Børnelitteratur, Danmark: Fingrene læser. Billedbogen og det haptiske
Kristin Ørjasæter, Direktør, Norsk barnebokinstitutt, Norge: Barneperspektivet og den subjektive leser-rollen

Panel 14: Ekokritik (Föreläsningssalen)
Moderator: Maria Nilson
Anna Karlskov Skyggebjerg, Lektor, Aarhus Universitet, Danmark: Poetisk naturkundskab i tekst og billeder. Et økokritisk perspektiv på Karen Filskovs genrehybrid Skoven fra oven (2015)
Nina Goga, Professor, Høgskolen i Bergen, Norge: I begynnelsen var treet. Økokritisk lesning av verbale og visuelle framstillinger av omformingene fra vedkubbe til gutt i fire versjoner av Carlo Collodis Pinocchio (1883)
Aslaug Nyrnes, Professor, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen, Norge: Barnelitteraturens heimstad. Pastoralen som figur frå Emile til Tonje Glimmerdal

10.40-11 Paus

11-11.45 Øyvind Torseter, Norge, talar om förhållandet mellan text och bild ur en illustratör och bilderbokskonstnärs perspektiv (Aulan)
Moderator: Åsa Warnqvist

11.45-12.15 Avslutande kommentarer. Åsa Warnqvist, Nina Christensen och Kristin Ørjasæter (Aulan)

För den som vill och stannar lite längre i Stockholm:

14-15 (FULLTECKNAD) och 15.30-16.30
Två möjligheter att se Astrid Lindgrens lägenhet (gruppbesök, max 12 personer per visning, först till kvarn, men tillresta deltagare har förtur)